Likvidace odpadů

CERVUS s.r.o. provozuje linky na zpracování biskvitového odpadu v průmyslové zóně v Olomouci (Průmyslová ulice 877/6). Zde se zpracovává materiál typu sušenek a oplatků, ale i náplní a čokolády. Po nezbytném roztřídění odpadů podle jejich charakteru se při technologickém procesu separují případné obaly a přidávají se krmné suroviny, které umožňují, aby vznikající tzv. biskvitová moučka obsahovala koncentrace živin v požadovaných koncentracích a vykazovala dobré technologické vlastnosti. Brány závodu potom opouští různé druhy krmiv s různým podílem biskvitové moučky, jejíž základem jsou trvanlivé potravinářské výrobky nevhodné pro další prodej lidem.

Doprava odpadů

Na základě přání nabízíme takový skladovací a přepravní systém, který nejlépe odpovídá možnostem a zvyklostem klienta. Snažíme se, aby shromažďování odpadu bylo pro producenta co nejméně náročné z hlediska prostoru nebo potřebných stavebních úprav. Praktikujeme jak kontejnerový systém, tak shromažďování materiálu do velkoobjemových vaků či v pytlech na palety. Vratné palety evidujeme a vracíme a nebo vykupujeme.

Spolehlivý svoz

Za všech okolností jsme si vědomi, že nemůžeme dopustit stavu, aby u našeho partnera došlo k nahromadění takového množství odpadu, které by pro něho bylo nepřijatelné. Prostřednictvím dopravních společností zajišťujeme odvoz materiálu nejen v pravidelných cyklech, ale v případě vzniku náhlých technologických problémů či v období zkoušek nových výrobků podle potřeby dodavatele. Objednávky svozu odpadů přijímáme  na telefonním čísle +420 602 766 647

Bezpečnost

Naše moderní technologie zajišťuje takovou míru degradace odpadů, že ve výsledném krmivu pro zvířata se neobjeví nic, co by tvarově připomínalo některý z veřejně známých výrobků našich dodavatelů. Dodavateli odpadu garantujeme kompletní přepracování suroviny, riziko objevení se cukrovinek v původním tvaru v prodejní síti je nulové. Průběh destrukce obzvlášť citlivých produktů můžeme nahrát, umožňujeme přítomnost zástupce dodavatele od dodávky po zpracování.

Ačkoliv odebíráme trvanlivé pečivo od mnoha dodavatelů, analýza živin vstupních surovin a vhodná kombinace odpadů umožňuje dosažení úrovně živin ve výsledném krmivu pouze v malých odchylkách.

Ekologie

Zpracováním zkrmitelných odpadů přispíváme k snížení ekologické zátěže životního prostředí. Námi vykoupený materiál totiž nekončí bezúčelně na skládce, ale je po několikastupňové úpravě vhodný k zařazení do krmných směsí pro hospodářská zvířata.

Ekonomika

V neposlední řadě je faktorem hovořícím pro spolupráci s námi ekonomický přínos pro naše zákazníky. Ti nemusí platit za pravidelná skládkování biologického odpadu, naopak dodávkami firmě CERVUS s.r.o. alespoň částečně kompenzují ekonomickou náročnost vyplývající z technologicky nutného odpadu.

Registrace výroby

z hlediska zákona o krmivech jsme registrovaným výrobcem
z hlediska zákonu o odpadech jsme oprávněná osoba